Cieszymy się, że tutaj jesteś :)

 

W naszej firmie czeka na Ciebie:

 • Ciekawa i pełna wyzwań praca w stabilnej, międzynarodowej firmie
 • Ludzie z pasją, którzy inspirują i wspierają
 • Rewelacyjna atmosfera w zespole każdego dnia
 • Szkolenia przygotowujące Cię do pracy i rozwijające Twoje kompetencje
 • Liczne okazje do integracji i wspólnej zabawy
 • Prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie
 • System kafeteryjny – sam możesz wybrać dodatkowe świadczenia

Drogi Kandydacie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przekazujemy informacje na temat Pana/ Pani danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ista Shared Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 9.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w ista Shared Services Polska jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem odo@ista.com.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji
 • realizacji przyszłych procesów rekrutacji

w ista Shared Services Polska, na podstawie Pana/ Pani zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Dodatkowo Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń na podstawie art. 6 ust.1 pkt f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ista Shared Services Polska zgodnie ze swoim zakresem odpowiedzialności, pracownicy ista zgodnie ze swoim zakresem odpowiedzialności w obrębie grupy kapitałowej oraz firmy współpracujące działające w dziedzinie:

 • infrastruktury informatycznej
 • usług prawnych i doradczych wspierających prawidłowe funkcjonowanie  procesów biznesowych Spółki,
 • usług pocztowych i kurierskich
 • usług związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki
 • świadczenia usługi rekrutacyjnych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej, tylko i wyłącznie w obrębie grupy kapitałowej ista, przy czym administrator zapewnia, że będzie się to odbywać w stosunku do państwa/ organizacji zapewniającej odpowiedni stopień ochrony. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez:

 • 3 miesiące – w celu realizacji procesu rekrutacji
 • 1 rok – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji 
 • 3 lata – w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Również posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pani/ Panu wzięcie udziału w procesie rekrutacji.  

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.