Zaangażowanie społeczne i zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój to pojęcie wpisane w model biznesowy i strategię ista. Wierzymy, że oparte na wzajemnym szacunku relacje i zrównoważone działania wewnątrz firmy są kluczem do jej sukcesu. Sukces to dla nas także przejęcie odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej.

Odpowiedzialność zobowiązuje

Nasze działanie definiuje nie tylko wzrost, innowacyjność i zorientowanie na klienta, lecz także zrównoważony rozwój. Od dziesięcioleci pojęcie to jest wpisane w model biznesowy i strategię ista. Dążymy do tego, by godzić skuteczność gospodarczą z odpowiedzialnością ekologiczną i społeczną.

Świadczy o tym misja przedsiębiorstwa, która odzwierciedla samoświadomość i dążenia wszystkich spółek ista: "Chronimy cenne zasoby i zarządzamy nimi w sposób zrównoważony". Przesłanie to realizujemy na co dzień i świadczymy o jego aktualności poprzez odpowiedzialne działania.

Strategia ista obejmuje trzy wymiary działalności:

  • Ludzie: ista poważnie podchodzi do kwestii odpowiedzialności za swoich pracowników na całym świecie. Wspiera ich i jako atrakcyjny pracodawca chce pozyskiwać do swoich szeregów najlepszych.
  • Produkty i usługi: Portfolio produktów i usług ista wynika z potrzeb związanych ze zmianami klimatycznymi i niedoborem zasobów. Głównym założeniem oferowanych i opracowywanych przez nas rozwiązań jest ochrona zasobów naturalnych i ograniczenie niekorzystnego wpływu na klimat.
  • Środowisko naturalne: Zarówno w działalności własnej, jak i w odniesieniu do działalności swoich dostawców ista dba o ochronę zasobów naturalnych i maksymalne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.