Szkolenia i Rozwój

Wspieramy zawodowe pasje naszych pracowników

Wychodzimy z założenia, że ludzie, którzy świadomie wybrali drogę kariery, dążą do wyznaczonych celów z pasją. W centrum naszej uwagi są działania i programy ukierunkowane na indywidualność każdego pracownika. Efektem takiego podejścia jest zadowolenie i rozwój naszych pracowników, co uzasadnia nasze dążenia i zachęca do identyfikowania indywidualnych predyspozycji i wspomagania indywidualnych talentów w ich rozwoju.

Programy szkoleń i rozwoju w iSS Polska

Program szkoleń rozwojowych

W oparciu o cele strategiczne firmy, ale również o indywidualne cele rozwojowe pracowników co roku na podstawie rozmów z bezpośrednimi przełożonymi  tworzone są specjalnie dla potrzeb pracowników programy szkoleń rozwojowych z zakresu rozwoju kompetencji formalnych, jak i społecznych. Na podstawie wniosków z rozmów rocznych co roku tworzymy ofertę szkoleń rozwojowych w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadała zdefiniowanym potrzebom i umożliwiała realizację oczekiwanych celów. W ofercie szkoleń rozwojowych znalazły się m.in. szkolenia i warsztaty z zakresu:  komunikacji interpersonalnej, asertywności,  zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i stresu, efektywności osobistej, obsługi klienya i wiele innych.

Każdy z naszych pracowników ma również możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia - sesji coachingu prowadzonych  przez akredytowanych coachów, lub wsparcia w procesie mentoringu.

Programy rozwoju talentów

W oparciu o strategie rozwoju firmy i potrzeby rozwoju w dynamicznym środowisku oraz w odpowiedzi na potrzeby rozwojowe naszych pracowników proponujemy naszym Talentom szkolenia specjalistyczne i certyfikujące, studia podyplomowe, po ukończeniu których nowo nabyte kompetencje będą im przydatne w realizacji nowych wyzwań  w kolejnych etapach rozwoju kariery zawodowej w iSS.

Poza rozwijaniem kompetencji merytorycznych uważnie przyglądamy się tym z naszych pracowników, którzy wykazują się talentem liderskim. Dla naszych potencjalnych liderów przygotowaliśmy atrakcyjny program rozwojowy Akademia Zarządzania.

Akademia Zarządzania jest cyklem warsztatów podczas których uczestnicy pracują nad zdobyciem i rozwijaniem kompetencji liderskich zgodnie z Modelem Kompetencji Lidera iSS.

Tych spośród naszych pracowników, którzy mają ochotę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem  z kolegami zapraszamy również do organizowania wewnętrznych szkoleń i  warsztatów. Dotychczas nasi pracownicy prowadzili warsztaty m.in. z zakresu podnoszenia kompetencji językowych ( język niemiecki i słownictwo branżowe), znajomości Excel lub innych aplikacji.

Nasze talenty trenerskie wspieramy organizując dla nich warsztaty Train the Trainer, oraz udzielając im indywidualnego wsparcia w procesie mentoringu, bądź oferując superwizje trenerskie i sesje fedbackowe.

Szkolenia językowe

iSS świadczy usługi dla wielu spółek Grupy ista w różnych krajach, co za tym idzie nasi pracownicy kontaktują się bezpośrednio z naszymi Klientami drogą telefoniczną lub poprzez wiadomości e-mail. Konieczna jest znajmość języka partnerów biznesowych. Umożliwiamy naszym pracownikom naukę języków obcych, finansując kursy językowe. Uczymy przede wszytskim języka niemieckiego ale również angielskiego, francuskiego czy czeskiego.

ARL - Akademia Rozwoju Liderów

Osobom, które prezentują w trakcie pracy zdolności i talenty przywódcze proponujemy elitarny program szkoleń i warsztatów dla przyszłych liderów w organizacji. Akademia jest dostępna dla pracowników, którzy przejdą przez selekcje Assessment Center i rozpoczyną nowy cykl szkoleń nie częściej niż raz na dwa lata. Udział w programie pozwala zdobyć szerszą wiedzę z zakresu zarządzania zespołami, przygotowuje potencjalnych kandydatów na stanowiska liderskie i kierownicze w iSS.

Dla pracowników, którym marzy się kariera światowa

Global Mobility – kiedy świat czeka

Mobility - variety - exchange. To właśnie MoVE. Ta pionierska inicjatywa ma upowszechniać międzynarodowy transfer pracowników i wspomagać wymianę ponadnarodowego know-how, umożliwiając indywidualny rozwój na płaszczyźnie globalnej. W ramach MoVE! nasi pracownicy otrzymują kompleksowe wsparcie pracodawcy poszukującego ambitnych profesjonalistów – w 25 różnych krajach na świecie.

JUMP! – The management development program

77% najwyższych stanowisk kierowniczych zostało obsadzone poprzez promocje wewnętrzne, w dużej mierze dzięki temu, że od lat staramy się identyfikować międzynarodowych High Potentials do wewnętrznego Programu Management Development. Przez 18 miesięcy uczestnicy programu JUMP przechodzą różnego rodzaju celowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia i treningi. Z takim przygotowaniem mogą w przyszłości przejmować najwyższe stanowiska kierownicze w strukturach ista na świecie.

Partner wysokich wymagań

ista oferuje kształcenie kadry kierowniczej na najwyższe stanowiska we współpracy z renomowanymi europejskimi szkołami biznesu